Φιλοζωία και ευζωία (για μεγάλο δημοτικό και γυμνάσιο)

Το πρόγραμμα προσεγγίζει τη γνωριμία με το γαϊδουράκι μέσα από θέματα ευζωίας για να θίξει ζητήματα που παραμένουν φλέγοντα στο τόπο μας. Σκοπός η ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια μιας νέας συνείδησης που θα αντιμετωπίζει τα ζώα με σεβασμό και αγάπη.

  • Γνωριμία με το γαϊδουράκι, τη φύση και τις ανάγκες του.
  • Η ιστορία του γαϊδουριού στο κόσμο και την Ελλάδα και η συμβολή του στη ζωή του τόπου.
  • Οι συνθήκες ζωής και εργασίας για αυτά τα ζώα στη χώρα μας: προβλήματα από παλιές νοοτροπίες και τι θα έπρεπε να ισχύει για να μη ταλαιπωρούνται.
  • Ενεργητική και παθητική κακοποίηση. Παραδείγματα από περιστατικά που συναντήσαμε, τι συμβαίνει συχνά στη χώρα μας, τι πρέπει να γνωρίζουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
  • Νέα κινήματα που αφορούν τη θέση του ανθρώπου απέναντι στα ζώα (αντισπισισμός -βιγκανισμός).
  • Μαθαίνοντας τη συνεργασία με σεβασμό και εμπιστοσύνη.

Όλα αυτά κοντά τα υπέροχα γαϊδουράκια μας, γνωρίζοντας τις ιστορίες του καθενός, βλέποντας τις διαφορές αυτών που είχαν δύσκολο παρελθόν από αυτά που έζησαν με εμπιστοσύνη. Με πρακτικό και διαδραστικό τρόπο, ασχολούμενοι με τη καθημερινότητα και τη φροντίδα τους, μυούμε τους νεαρούς επισκέπτες στα μυστικά της ευζωίας τους, καταλαβαίνουμε τις ανάγκες τους και μαθαίνουμε να προστατεύουμε το δικαίωμα τους σε μια ευτυχισμένη ζωή.

Comments are closed.

Pin It on Pinterest