Γαϊδουράκια Baroque

Γαϊδουράκια Baroque

Την εποχή του Baroque αλλά και του Rococo αργότερα, παρουσιάστηκε μια τάση, στα μέρη της Αυστρουγγαρικής αυτοκρατορίας, ιδιαίτερης …

περισσότερα